Projektavimo paslaugos

Individualiųjų gyvenamųjų namų, visuomeninių pastatų , žemės ūkio paskirties pastatų projektavimas


Individualių gyvenamųjų namų projektai

Pagal Jūsų pageidavimus paruošiami naujo namo statybos, seno namo rekonstravimo projektai.  Įsigijus kartotinį (tipinį) projektą, jis pritaikomas pagal  Jūsų poreikius.

Žemės ūkio paskirties pastatų projektai

Pastatai, skirti žemės ūkio reikmėms (kitos (fermų, ūkio)) paskirties pastatai.

Visuomeninių pastatų projektai

Visuomeninės paskirties inžinierinių statinių, visuomeninės paskirties patalpų, įrengiamų šios ar kitos paskirties pastatuose, projektai.

Statinių statybos techninė priežiūra

Pagal STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra” statant statinį Jums reikalingas statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas užtikrins, jog darbai yra vykdomi pagal projektą ir statybos techninius reglamentus.

Vykdoma įvairių statinių statybos techninė priežiūra, ruošiami dokumentai specialiesiems architektūros reikalavimams, specialiems saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimams (jei sklypas patenką į regioninį parką, miesto senamiesčio teritoriją) gauti, rengiami projektai naujų statinių statybai ir senų pastatų rekonstravimui.
Išimamas leidimas statybai, tvarkomi dokumentai statybos užbaigimui (Prašymas išduoti Aktą arba Deklaraciją). Teikiamos konsultacijos statybos klausimais.

Rimantas Balčiūnas
Kvalifikacijos atestatai:
Nr. 29328 - statinio statybos techninė  priežiūra.
Nr. 2865 - nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatas.